Lütfen bekleyiniz...

Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
21.03.2022 Değerli Konut Vergisinin Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hakkında Özelge
21.12.2021 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)
01.09.2021 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
01.09.2021 79 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır
01.08.2021 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 300)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.07.2021 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)
19.06.2021 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
16.06.2021 Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu Uygulamaları Hakkında Özelge
15.04.2021 Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
03.02.2021 Mirasçının, Miras Kalan Taşınmazdaki Payına Ait Kuru Mülkiyeti Üzerinde Bırakıp İntifa Hakkını Diğer Mirasçıya Devretmesi Sırasında Uygulanacak Tapu Harcı Oranı Hakkında Özelge
15.01.2021 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
15.01.2021 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
29.12.2020 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı
01.09.2020 77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır
01.09.2020 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)
21.08.2020 Tam Mülkiyet ve Kuru Mülkiyet Olmak Üzere Adına Kayıtlı İki Ayrı Taşınmazı Olan Mükellefler İçin İndirimli Emlak Vergisi Oranı Uygulaması Hakkında Özelge
20.08.2020 Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Vergisi Hakkında Özelge
19.08.2020 Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan ve Geçici Muafiyet Hükmünden Yararlanan Taşınmazın Kiraya Verilmesi Durumunda Emlak Vergisi Hakkında Özelge
13.08.2020 Büyük Ölçekli Tavuk Kümeslerinin Emlak Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
20.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07.02.2020 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi İle Bu Beyanname Üzerine Tahakkuk Eden Verginin Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler
03.01.2020 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) (MÜLGA)
27.12.2019 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)
29.09.2019 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 394)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 22 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor