Lütfen bekleyiniz...

Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Tek Meskeni Olan Engelliler İçin İndirimli Bina Vergisi Bildirimi

Yazışma / Form
Tek Meskeni Olan Engelliler İçin İndirimli Bina Vergisi Bildirimi ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA …………… Belediyeniz sınırları içinde ……………………. adresinde bulunan …………..ada …………pafta ……….par...

Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Engellilere Ait Bina Vergisi Bildirim Formu

Dava Dilekçesi
Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Engellilere Ait Bina Vergisi Bildirim Formu TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL) ENGELLİLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ BİLDİRİM FORMU  A - ENGELLİLERE AİT BİLGİLER  VERGİ ...

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... .............................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda aracılık yapmak istiyorum....

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... ..............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne Odamı...

Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe

Dava Dilekçesi
Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL DAVACI: ADRESİ:      VERGİ NUMARASI : DAVALI:  ...... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ / CEZA TARİHİ...

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. VERGİ DAİRESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DÜZELTME İSTEYEN               :………………………… ADRESİ                                    :………………………... SİCİL NO                                  : ………………………… ...

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN : (Ad, Soyad, TC, Adres) HESAP NUMARASI : EV VEYA İŞ TELEFONU : VEKİLİ : TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN : DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ : CİLT VE SIRA N...

Bina Emlak Vergi Beyannamesindeki Hatanın Düzeltilmesi İstemi Örneği

Yazışma / Form
Bina Emlak Vergi Beyannamesindeki Hatanın Düzeltilmesi İstemi Örneği ………..….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA ../../…. Tarihinde Belediye Başkanlığınıza verdiğim Bina Emlak Vergi Beyannamesinde maddi hata yaptığımın farkına vardım. Asgari beyanımın hesabın...

Ölüm Sebebiyle Beyanname Verme Süresinin Uzatılması İstemi Örneği

Yazışma / Form
Ölüm Sebebiyle Beyanname Verme Süresinin Uzatılması İstemi Örneği ….... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Sicil No: …………. Babam ……. ………… , … Mahallesi, ……..Sokak, No: …….. adresinde kasap dükkanı işletmekte iken, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle,...

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin ………. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. ……. kurumuna ibraz edilmek üzere Vergi Dairenize borcumuzun olmadığına dair y...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor